Jak si utvářet život, který nás naplňuje a práce, která baví

V životě čelíme výzvám, překážkám, pokušením a zažíváme chvíle radosti, naplnění, lásky, ale také smutku a samoty. Mé semináře a koučovací sezení účastníkům umožňují se podívat na život jiným pohledem, najít bloky a problémy, které brání žít plnohodnotný život, a po jejich odstranění umožní žít dále dle vlastních představ a přání. Každému mohou semináře a koučovací sezení přinést něco jiného, to po čem touží, ať jsou to peníze, spokojenost, krásné vztahy, lepší práce, dovednosti a objevení talentu atd. Vycházím ze široké škály metod. Prošel jsem třemi koučovacími výcviky zaměřenými na brain based metodu, NLP a systemický koučink. Používám širokou škálu technik, které druhým pomáhají překonávat jejich komfortní zónu a přivádějí je k úplně jiným pohledům na jejich život a své jednání. Jsem spoluautorem podnikatelské metodiky, která propojuje mé deseti leté zkušenosti s podnikáním, marketingem, obchodem a s řízením lidí a firem. Mou největší předností je schopnost propojovat lidi a věci, vidět neobvyklá řešení a inspirovat druhé k životu, který má pro ně větší smysl než dosud. Mým posláním je zlepšovat životy druhých, když mě o to požádají a učit je, že život může být také zábava a radost.

Jak rozvíjet svůj vnitřní potenciál
Rozvíjení talentu, jaké dovednosti potřebuji a jak naplňuji příležitosti k jeho uskutečnění).
Můj současný stav kvality života
Uvědomění si, kde se nacházím ve svém životě, ve čtyřech kvadrantech (práce, láska, zábava, zdraví).
Jak najdu aktivity, které mě v životě a práci baví
Zapojení do činnosti (zaujetí a motivace), hladina energie (jaké činnosti nabíjejí a jaké vybíjejí), flow (ztrácím pojem o čase, kdy něco dělám)
Transformace myšlenek a jejich uskutečnění do reálného života
Navazující myšlenkové mapy na činnosti, v kterých cítím zaujetí, nabíjí mě a ztrácím pojem o čase a jejich převedení do reálných životních a pracovních cílů.

Cena semináře: 800,- Kč

Rezervace a příhlášení zde:
http://vlna.dablice.cz/event/146-vlastni-zivot-prace-na-miru-1dil