Prodeji se věnuji přes 6 let a rád bych se s Vámi podělil o své zkušenosti. Jisté je, že by Vás určitě měl prodej bavit. Důležitou součástí je také stálá práce na sobě a rozvoj vhodných dovedností. Nicméně důležité je, abyste do prodávání dávali svou duši. Vymezil jsem pět zásadních hodnot, které si myslím, že vedou k úspěšnému prodeji.

1. Vytrvalostkoupit

Jedná se o základní kámen veškeré Vaši činnosti v oblasti prodeje. Vytrvalost souvisí s trpělivostí, pevnou vůlí a nasazením. Pokud stále věříte, že prodáte i ve chvíli, kdy Vás odmítne 100 zákazníků, máte vytrvalost. Pokud Vás už odradí 10 odmítnutí, měli byste dle mého názoru na této hodnotě pracovat, pokud chcete být úspěšný obchodník. Většina úspěšných obchodníků si projde momenty, kdy jsou ze začátku nebo v průběhu své práce odmítnuti. Důležité je si uvědomit, že odmítnutí zákazníkem může mít širokou škálu důvodů. Nesedí jim Vaše osobnost, nelíbí se jim Váš produkt, nemají zrovna chuť něco kupovat nebo není ten správný čas na koupi. I mě se to přihodilo, a věřte mi, pocity to nejsou příjemné. Já tyto situace překonávám rozvojem své osobnosti, vzděláváním a snažím se si z toho vzít vždy něco pozitivního. Každý potřebuje úplně jiný přístup a každému pomáhá něco jiného a k tomu je důležité naslouchání sám sobě a druhému člověku.

2. Naslouchání

Čím více dokážete naslouchat zákazníkovi, tak tím více znáte své a jeho potřeby a dokážete s nimi pracovat. Navíc se tak učíte i naslouchat sami sobě. Není nic horšího než obchodník, co chodí k zákazníkovi jen proto, že mu jde o peníze nebo mu o ně vůbec nejde. V tu chvíli se nejedná o obchod, ale o „zneužívání“ zákazníka. Zákazník pro obchodníka není studna na peníze nebo matka Tereza, ale zákazník je pro obchodníka partner a může se od zákazníka mnohému naučit, ale také mu hodně dát. Není špatný zákazník je jen nenaslouchající obchodník. Obchodník by měl vnímat potřebu zákazníka, o které sám zákazník ještě ani nepřemýšlel, nebo už přemýšlel a zapomněl na ni. „Obchodník je průvodce štěstím spokojeného zákazníka“. Dám mu takovou hodnotu produktu, která je vhodná pro jeho potřebu a uspokojím ji. Mám rád všechny své zákazníky a snažím se jim vyhovět, nicméně i vyhovění zákazníkovi má své hranice. Nikdy byste neměli prodávat o čem nejste přesvědčeni, že chcete prodávat a nikdy byste neměli jít za své vlastní hranice.

3. Intuice

Přiznám se, že v prodávání intuice je velmi důležitá, a právě v určování hranic a získávání „dobrého obchodu“. Umět vytipovat zákazníka, produkt, kdy být aktivní a kdy si počkat na reakci zákazníka. Obchod je hra, je to hra s emocemi, co ještě můžu a co nemůžu. Intuice nám pomáhá určit hranici mezi tím, vycítit kdy už zákazníka začínáte tlačit do kouta a kdy naopak jste až moc pasivní. Intuice Vám pomáhá udělat dobrý obchod. A také Vám pomáhá udržovat si odstup a stanovit si své hranice.

4. Sebevědomí

Čtvrtá důležitá hodnota je sebevědomí. Nejhorší ze všeho je obchodník, který si nevěří nebo si věří až moc. Oba tyto extrémy zaprvé v zákazníkovi vyvolávají velmi rozporuplné pocity (zlost, posměch, zmatek, pohrdání), ale také když nevěřím sám sobě, jak můžu věřit svému produktu, který prodávám? Vždy prodávejte to, čemu věříte, nebo Vás to baví, snažte se prodávat nejen kvůli penězům či svému egu. Dlouhodobě Vám to nepůjde!!! Může se Vám dařit a je dost obchodníků co prodávají pro peníze a kvůli svému egu, ale dlouhodobě Vás to dovede buď k vyčerpanosti nebo nějaké životní ztrátě. Může se Vám dařit skvěle v obchodě, ale pocit z Vás u zákazníků, u svých blízkých bude postupem času vyvolávat rozpaky, protože Vaše úmysly nejsou od základu důvěryhodné. Jedině zdravé sebevědomí, vyrovnanost a vnímání potřeb zákazníka je dle mého názoru základ dobrého prodeje. Sebedůvěra vzniká vlastní integritou, to co říkáte, děláte a když je Váš život založen na principech.

5. Asertivita

Poslední důležitou hodnotou je asertivita. Síla přesvědčit druhého argumenty a svou osobností. Není nic horšího, když se setkám s obchodníkem, na kterém vidím, jak je pasivní. Pasivita je slabost, neschopnost říci si o to, co v tu chvíli chci a potřebuji.  Asertivní člověk ví, co chce a umí si o to říci, případně to odmítnout. Co nevychází z jeho vnitřní potřeby, to nenásleduje. Věří sám sobě, svým slovům a svým postojům. Vše dělá s jasným záměrem, že chce dostát svých potřeb a zároveň splnit potřeby zákazníka. Dává kus ze sebe a zároveň umí přijímat požadavky zákazníka. V případě že se jeho představy od těch zákaznických liší, jde o dům dál.