Co nabízím?

Nabízím pomoc firmám a podnikatelům k úspěšnému rozvoji firmy a dosažení odpovídajících výsledků. K tomu aby firma či podnikání se stalo úspěšné musí splňovat několik podmínek. Mít vizi, poslání, strategii, skvělé lidi a efektivní firemní procesy. Celý náš program je postaven na třech pilířích:

 • Rozvoj středního a top managementu
 • Zlepšování firemních procesů (výrobních, IT a administrativních)
 • Podnikatelský plán a marketing produktu vytvořený na míru zákazníkovi

EFEKTIVNÍ MANAGEMENT_a

Pro koho jsou služby určeny?

Služby jsou určeny pro podnikatele, kteří chtějí změnu, vědí že nejdůležitější v podnikání je důvěra a ke svým lidem se chovají s úctou a respektem. Jsou příkladem ostatním. Jsou to lídři na pravém místě. Chtějí pracovat na sobě a vědí, že firma je organismus, který má srdce, tělo a mozek.

 • Chtěli byste začít podnikat a nevíte kde máte začít?
 • Máte již podnikatelskou myšlenku a zatím jste nepřišli na to jak ji realizovat?
 • Máte již vytvořený podnikatelský plán, případně produkt a nevíte jak dál?
 • Podnikáte a v tuhle chvíli Vám došly nápady?

Jaké nástroje používám?

Mám k dispozici široký okruh lidí, kteří jsou ve svém oboru profesionály. Spolupracuji s konzultační společností For Business Excellence, která patří mezi špičku v ČR a v SR.  Společně s touto společností nabízím širokou škálu vzdělávacích programů:

 • Rozvoj lidí ve firmě
  • Obchodní dovednosti
  • Manažerské dovednosti
  • Komunikačních dovedností
  • Leadership
 • Zlepšování firemních procesů
  • Lean simulace (výrobní, IT, administrativní, finanční)
  • Six Sigma, 5S, 8D, FMEA, SPC
 • Strategie a podnikatelský plán (poradenství)
  • Definování strategie a strategických cílů
  • Aktivní práce s business modelem
  • CSF (kritické faktory úspěchu)
  • Zavedení strategických KPI

Co se naučíte a vyřešíte?

 • Umět si vybírat takové informace, které potřebujete ke svému podnikání, abyste dokázali podnikat spokojeně a úspěšně. Vzhledem ke svým bohatým zkušenostem v oblasti podnikání a obchodu Vám pomůžu s Vaším podnikatelským plánem a strategií, marketingem a reklamou.
 • Naučíte se jinak myslet, vyřešíte problémy v podnikání a i v osobním životě.

„Šéfům firem, jednotlivcům, co začínají podnikat pomáhám k nastartování podnikání a k uspokojivým výsledkům. Cesta vede pouze přes osobní růst podnikatele, promyšlenou strategickou podnikatelskou vizi a kvalitní zákazníky. Získat kvalitního zákazníka a umět o něj pečovat je velmi obtížné. Ukážu Vám cestu, jak přivést nové zákazníky a najít ty vhodné.

8 kroků jak vybudovat úspěšný business (model)

Lean podnikani

1. Problém a zákaznické segmenty:
3 nejdůležitější problémy

2. Návrh unikátní hodnoty
Jednoduché srozumitelné, přesvědčivé sdělení, které říká,
v čem se lišíte a proč stojí váš produkt za zakoupení

3. Kanály
Cesta k zákazníkům

4. Řešení
3 nejdůležitější funkčnosti

5. Klíčové metriky
Klíčové aktivity, které měříte

6. Nezkopírovatelná výhoda
Nelze ji snadno zkopírovat nebo koupit

7. Struktura nákladů

8. Toky příjmů