Jaké máme pozitivní a negativní emoce

Dle psychologa Heinze-Petera Rohra se naše základní emoce = pocitová energie dělí na libost a nelibost. Do libosti patří radost, do nelibosti úzkost, zlost, bolest. Je zajímavé, že jedinou základní pozitivní emoci máme radost. Když půjdeme dál, tak radost se nám projevuje uchvácením, rozjařeností, slastí a blažeností. Za to naše nelibé, negativní emoce v oblasti bolesti se projevují žalem, smutkem, utrpením a soužením. Emoce úzkosti se dále ještě může projevovat panikou, zděšením a bázní a emoce zlosti se projevuje hněvem, nenávistí a zatrpklostí. To co mi přijde zajímavé je, že tak mám

prozivani-emocimáme pouze jedinou pozitivní emoci, za to základní negativní emoce máme tři.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K pocitu prožívání štěstí je potřeba také prožívat bolest

Je tedy naprostý nesmysl, abychom zažívali neustále radost. Je to nepřirozené, proto by se zjednodušeně dalo říci, že lidé, co nechtějí prožívat negativní emoce a cítit tak bolest, utíkají k antidepresivům, alkoholu, drogám, či nadměrnému množství sexu, či extrémům, které jim umožňují alespoň něco cítit. Chtějí zažívat, co nejvíce radosti. Naopak to, co nás dělá silné je umět prožívat negativní emoce do hloubky, že nám to pomáhá svět a náš život vidět lépe a umíme tak čelit překážkám na cestě životem. Jaký člověk jsi takový máš život, takové máš přátelé a takové je tvé okolí.

Vyhýbat se vlastní bolesti vede k destrukci života

Takže lidé, co neumí prožívat bolest, páchají bolest kolem sebe, lidé, co sami sebe ničí, ničí tak své okolí. Lidé, co vědí, co to je milovat, hněvat se, nenávidět, trpět žalem, smutnit a soužit se, bát se, zažívat slast, rozjařenost, blaženost oni cití a vidí život takový jaký je. Tudíž, až si budete klást otázku, jak být šťastný, odpověď zní, prožívejte své emoce, které Vás můžou bolet, tak ale máte šanci, že uvidíte své srdce a sami sebe v plné své kráse. A pamatujte Vaše vnitřní já je silně propojené s celkem a celek jsou lidé kolem Vás. Změníte se vy k lepšímu, změní se i oni a pokud ne, tak od nich odejdete sami…A věřte mi, je to jednodušší, než se může zdát.