CO JE PRŮMYSL 4.0

České slovo „průmysl“ je blízké slovu „promýšlet“ a proto vnímejme 4. průmyslovou revoluci jako cestu promýšlení nových služeb, výrobků a tržních konceptů a využitím všech možností umělé inteligence realizované v digitálním prostoru.

Koncept Průmyslu 4.0 je založen na hluboké průmyslové integraci prostřednictvím informačních technologií a s ní spojeném zpracování dat v reálném čase, sdílení informací a kontinuální  komunikaci. Tato integrace má tři pilíře:

 • Vertikální integrace výrobních systémů
 • Horizontální integrace
 • Integrace všech inženýrských procesů

Koncept průmyslu je také postaven na:

 • Analýza velkých dat
 • Autonomní roboti
 • Komunikace a komunikační infrastruktura
 • Datová úložiště a cloudové výpočty
 • Aditivní výroba
 • Rozšířená realita (AR-Augmented Reality)
 • Senzory
 • Kybernetika a umělá inteligence
 • Nové technologie (People Literate Technology, PLTs, Brain-Computer Interface, kryptoměry, inteligentní domov)

VYUŽITÍ PRŮMYSLU 4.0 V PODNIKÁNÍ

Co se týče využívání prvků Průmyslu 4.0  v podnikání tak Vám poradím:

1. Jak se připravit na digitalizaci a robotizaci
2. Jak využít nové technologie k tomu, aby Vám přinesly úspory