Otevírání vnitřního potenciálu

Nejdůležitější ze všeho v životě nejsou peníze,  úspěch,  štěstí, sláva ale je to sebeláska a láska k druhým lidem. Mít se rádi takoví jací jsme, jak s tím dobrým, tak s tím špatným.
Opravdová sebeláska se u každého projevuje jinak u většiny z nás zejména kreativitou a otevíráním vnitřního potenciálu. Rozvíjení základních principů (moudrost a poznání, odvaha, lidskost, spravedlnost, umírněnost, transcendence), být odvážný otevírat temné skřínky své duše, posilovat své silné stránky, být otevřený a empaticky naslouchat, co druzí lidé cítí, říkají a dělají, vede ke spokojenosti a naplnění života.

Odvaha prožívat své pocity

Nebát se trávit čas sami, se svými myšlenkami, strachy, nápady, negativními pocity a učit se tyto pocity prožívat. Vnímat, že i když trávíme čas sami, tak nejsme sami, jelikož lidé, které máme upřímně rádi, tak oni mají rádi nás. Navíc když tvoříme v tento čas (např. malujeme, skládáme hudbu, zpíváme, tvoříme manuálně atd. a píšeme), děláme tím více pro druhé, než si dokážeme představit. Všechno co děláme s láskou, děláme pro sebe, ale také pro druhé. Pokud něco vytváříme pozitivně, tak je tu velká pravděpodobnost, že to vyroste v něco krásného, většího než jsme my sami.

Péče o sebe

Čím více pečujeme o sebe, máme k sobě respekt, odpočíváme a umíme žít svobodně a nezávisle na druhých, tím více dokážeme pečovat o druhé, respektovat druhé, dávat jim svobodu a vyjadřovat jim upřímný soucit. V tu chvíli se cítíme naplněni a můžeme druhým přinášet dary, které lidem dávají, co zrovna v tu chvíli potřebují.

Vztah k druhým lidem

Také jsme připraveni na vztah, který nám přinese opravdovou lásku, péči, soucit, porozumění, respekt. Čím více jsme trpěliví a čekáme, tak jednoho dne přijde, to co nás naplní. Užívejme každý den svého života a vychutnávejme tento pocit, nikdy nevíme, jak dlouho bude trvat.

sebelaska